Velikonoční přání otce Jana

Velikonoční přání otce Jana 

 

„Já jsem cesta, pravda a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude  žít.“

 Pane, který jsi nade všechny představy.

Nade všechna slova, která o Tobě  říkáme.

Který vidíš, jak selháváme, i jak se snažíme.

Pane našich životů, zapal v nás oheň své lásky!

Lásky, která se vydala až do krajnosti

pro každého z nás.

Každého…

I když tomu uvěří málokdo.

Ty přesto dál u dveří našich srdcí

budeš čekat na otevření…

Požehnané velikonoční dny, naplněné radostí a pokojem

z Kristova vzkříšení vám všem ze srdce přeje a vyprošuje

 

Velikonoce 2021                                                      o. Jan