POŘAD BOHOSLUŽEB

               v týdnu od  26. listopadu 2023 do 3. prosince 2023

       
Ne Slavnost Ježíše Krista Krále
          7,30 za živé a + farníky
10,00 na poděkování Bohu za 60 let manželství s prosbou o další Boží ochranu a požehnání                                    ONV 457
Po    

Út      
St      
Čt Svátek sv. Ondřeje, apoštola 17,00 za + Jana a Hedviku Šaňákovy, jejich + rodiče, celou živou a + rodinu   ONV 870
První pátek v měsíci 18,00 Mše sv. pro rodiče s dětmi

za + Bernarda a manželku Sovovy

                                                       ONV 411

So Památka Panny Marie
7,00 na daný úmysl
   
Ne 1. neděle adventní

Po mši sv. v 10 hod. přátelské setkání farníků na Domečku

7,30 za + Tomáše a Marii Skalkovi, syna Josefa a jeho manželku a dar zdraví pro živou rodinu                               ONV 828
10,00 za živé a + farníky

„SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ.“  (Ž 99,1)