POŘAD BOHOSLUŽEB

             v týdnu od 4. prosince 2022  do 11. prosince 2022

       
Ne 2. neděle adventní
7,30 za živé a + farníky
10,00 za + rodiče Kusákovy a Vymazalovy, Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu

                                                    ONV 836

Po   17,00 za + příbuzné, dar zdraví a Boží požehnání pro živé příbuzné
Út Sv. Mikuláše, biskupa   7,00 na daný úmysl
St Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 17,00 na poděkování Bohu za 55 let manželství, další Boží ochranu pro živou rodinu a 2 + rodiče                    ONV 121
 Čt Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 17,00 za živé a + ctitele Panny Marie
  18,00 Mše sv. pro rodiče s dětmi

za + Josefa Štipčáka                        UO

So Panny Marie Loretánské
7,00 na daný úmysl
   
Ne 3. neděle adventní
7,30 za + Tomáše a Marii Skalkovi, syna Josefa a dar zdraví pro celou rodinu

                                                 ONV 828

10,00

15,30

za živé a + farníky

adventní koncert pěveckého sboru Svatopluk

„SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ.“  (Ž 99,1)