POŘAD BOHOSLUŽEB

                  v týdnu od 4. června 2023  do 11. června 2023

       
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice
7,30 Za živé a + farníky
10,00 Za živé a + hasiče z Ostrožské Nové Vsi a Chylic  –  135. výročí vzniku sboru
Po Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 18,00 Za živou a + rodinu Šivlovou a Hudečkovou
Út Děkovná pouť dětí s rodiči na Sv. Hostýn    
St   18,00 Za dar  zdraví a dary Ducha svatého pro nemocného bratra a matku
 Čt      
     
So  
   
   
Ne 10. neděle v mezidobí

Při mši sv. slavnost Těla a Krve Páně

7,30 Za živé a + farníky
10,00 Na poděkování Bohu za 80 let života s prosbou o další pomoc, Boží ochranu a dar zdraví a duše v očistci         ONV 784

„SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ.“  (Ž 99,1)