POŘAD BOHOSLUŽEB

                   v týdnu od 23. ledna 2022  do 30. ledna 2022

 

  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne 3. neděle v mezidobí
7,30 za živé a + farníky
10,00 na poděkování Bohu za 50 let života, další Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu                              ONV 840
Po Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve  

Út Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola    
St Sv. Timoteje a Tita, biskupů 17,00 za + Štefana Pechu
 Čt Sv. Anděly Mericiové, panny 17,00 za + Hedviku Kusákovou, + rodiče, bratra a duše v očistci          Chylice 13
Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 17,00 za + Apolénu Peprníčkovou, manžela a Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci                                          ONV 931
So Památka Panny Marie
7,00 na daný úmysl
   
Ne 4. neděle v mezidobí
7,30 za živé a + farníky
10,00 za + Josefa a Marii Húskovi, 2 + rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu

 

„SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ.“  (Ž 99,1)