POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od  14. dubna  2024 do 21. dubna 2024

       
Ne 3. neděle velikonoční

Při mši sv. v 10 hod. zpívá chrámový sbor z Veselí nad Moravou

7,30 za živé a + farníky
10,00 na poděkování Bohu za 20, 50 a 70 let života a celou živou a + rodinu

                                                      ONV 976

Po   18,00 na daný úmysl
Út    7,00 za dar zdraví pro rodinu Malouškovou
St   18,00 na daný úmysl
Čt   18,00 na daný úmysl
Po mši sv. setkání rodičů, jejichž děti půjdou k 1. sv. přijímání 18,00 Mše sv. pro rodiče s dětmi

za + rodinu Pavlíčkovou, celou + rodinu a dar zdraví pro živou rodinu   ONV 293

So  
7,00 za + rodiče Sovovy a Blažkovy
   
Ne 4. neděle velikonoční

Den modliteb za duchovní povolání

7,30 za živé a + farníky
10,00 za + Josefa a Marii Hůskovi, + Jana a Marii Botkovi, dar zdraví pro živou rodinu                                        ONV 128

„SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ.“  (Ž 99,1)