POŘAD BOHOSLUŽEB v týdnu od 19. září  2021  do 26. září 2021

  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne 25. neděle v mezidobí

Sbírka na opravy v naší farnosti

7,30 za živé a + farníky
10,00 za + Antonína a Marii Juráskovi, jejich + zetě Františka, jejich + rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu     ONV 41
Po Sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků 18,00 za + Marii a Miroslava Hruškovy

                                                     ONV 637

Út Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 7,00 za celou rodinu Sečkařovou
St   18,00 za + manžela Renáta Trojka, 2 + rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu                                        ONV 684
 Čt Sv. Pia z Pietrelciny, kněze 18,00 za + Marii a Františka Kusákovy, + dceru, + syna a duše v očistci

                                      ONV – Chylice 13

  18,00 za + Boženu Vítkovou, celou živou a + rodinu                                        ONV 245
So Památka Panny Marie
7,00 za živou a + rodinu Kosíkovou a Niklovou                                    ONV 260
   
Ne Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona olomoucké katedrály a arcidiecéze, patrona naší farnosti
7,30 za živé a + farníky
11,00 za děti a mládež z farnosti

„SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ.“  (Ž 99,1)