Plnomocné odpustky

Milí moji farníci,

srdečně vás všechny tímto zdravím a ujišťuji vás, že na každého, kdo bydlí v naší farnosti, pamatuji při slavení mše svaté. Jelikož bohoslužby dle nařízení vlády jsou neveřejné, rád bych vám tímto sdělil, jak získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci během měsíce listopadu.

Letošní rok je mimořádný díky covidu 19. Proto sv. otec František rozhodl, že je možné získávat tyto odpustky pro zemřelé po celý měsíc listopad a to za těchto podmínek a to každý den:

– zúčastnit se mše sv. prostřednictvím televizního přenosu (je mnoho on line přenosů např. Tv Noe, Tv Lux a další

         – při tomto přenosu uskutečnit duchovní svaté přijímání

         – svatá zpověď v tomto období

         – návštěva hřbitova, kde se pomodlíme jakoukoliv modlitbu za zemřelé a další modlitbu na úmysl sv. Otce

         – nemít zálibu v žádném z hříchů 

Zvláštní výjimku mají staří a nemocní lidé a všichni, kteří ze závažných důvodů nemohou vycházet z domu, včetně státem nařízené karantény. Tito lidé mohou získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých také doma, pokud se pomodlí:

         – před Ježíšovým či Mariiným obrazem – např. doporučuje se růženec, litanie, četba Písma svatého nebo vykonání některého ze skutků milosrdenství.

         Obvyklé podmínky – svátost smíření a přijetí sv. přijímání a modlitba na úmysl sv. Otce lze splnit, jakmile to bude možné.