Nové pravidla pro konání bohoslužeb

Římskokatolická farnost Ostrožská Nová Ves všem oznamuje, že od 26. dubna 2021 se změnila pravidla pro pořádání bohoslužeb. Podle nového opatření Ministerstva zdravotnictví by se na ně měl vztahovat článek 17 (podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat). Účast na bohoslužbách bude možná za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný prostředek dýchacích cest (to je respirátor nebo Nanoroušku), budou dodrženy ve vnitřních prostorech rozestupy 2 m – s výjimkou členů domácnosti a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. Tiskové středisko České biskupské konference uvádí, že nebyla stanovena žádná další omezení. Proto se ruší vydávání lístků na bohoslužby. Na všechny z vás se těší a všem žehná, otec Jan Žaluda, farář.