POŘAD BOHOSLUŽEB

                   v týdnu od 16. ledna 2022  do 23. ledna 2022

  Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Ne 2. neděle v mzidobí

Sbírka na opravy v naší farnosti

7,30 za živé a + farníky
10,00 za + Hedviku Chmelařovou, + syna, + rodiče, celou živou a + rodinu     ONV 354
Po Sv. Antonína, opata  

Út Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Týden modliteb křesťanů za jednotu křesťanů

          7,00 na daný úmysl
St   17,00 za + syna Jaroslava Zajíčka, + rodiče Blahušovy a Zajíčkovy, + švagra Zdenka Glozu a dar zdraví pro živou rodinu                                        ONV 261
 Čt Sv. Fabiána, papeže a mučedníka

Sv, Šebestiána, mučedníka

17,00 za + Františka Haláska           ONV
Sv. Anežky Římské,  panny a mučednice 17,00 na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní v minulém roce s prosbou o další Boží ochranu a pomoc  Chylice 13
So Sv. Vincence, jáhna a mučedníka
7,00 za + Josefa Černého a duše v očistci

                                                  ONV

   
Ne 3. neděle v mezidobí
7,30 za živé a + farníky
10,00 na poděkování Bohu za 50 let života, další Boží ochranu a požehnání pro celou živou rodinu                    ONV 840

„SLUŽTE PÁNU S RADOSTÍ.“  (Ž 99,1)