Plnomocné odpustky

Milí moji farníci, srdečně vás všechny tímto zdravím a ujišťuji vás, že na každého, kdo bydlí v naší farnosti, pamatuji při slavení mše svaté. Jelikož bohoslužby dle nařízení vlády jsou neveřejné, rád bych vám tímto sdělil, jak získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci během měsíce listopadu. Letošní rok je…

číst více